Archeologienota

Sinds 2016 is de archeologienota in werking getreden. Wie een omgevingsvergunning wil aanvragen wordt in bepaalde gevallen verplicht een archeologienota toe te voegen. Deze verplichting is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de oppervlakte van de percelen, de oppervalkte van de bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein, de ligging binnen op buiten een archeologische zone of beschermde archeologische site.

Wilt u weten of u een archeologienota dient toe te voegen aan uw vergunning? Aarzel zeker niet ons vrijblijvend te contacteren, wij kijken dit met plezier voor u na en bezorgen u een gepaste offerte.

Een archeologienota mag enkel opgesteld worden voor een erkend archeologisch bureau en erkende archeologen. Condor Archaeological Research is erkend onder erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2016/00107.

Een archeologienota is een gestapt proces en kan bestaan uit onderstaande onderzoeken


Archeologische booronderzoeken