Proefputtenonderzoek

Een proefputtenonderzoek wordt toegepast wanneer de resultaten van het verkennend en karterend booronderzoek positief zijn. In dat geval bestaat er een gerede kans op de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een projectleider-archeoloog, een archeoloog en een bodemkundige. In een grid van maximaal 15 x 18 m wordt manueel een werkput van 1 m² gegraven. Daarbij wordt het sediment per aardkundige eenheid en in lagen van maximaal 10 cm ontgraven en vervolgens gezeefd over een zeef met een maaswijdte van maximaal 2 mm.