Programma van maatregelen

Een programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen, beschrijft de aard daarvan en de uitvoeringswijze van deze eventuele maatregelen. Er wordt een programma van maatregelen opgesteld voor:
  • Vrijgave
  • Uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem
  • Voor behoud in situ
  • Voor een archeologische opgraving.
Ook een combinatie is mogelijk.