Bureauonderzoek

De archeologienota kan bestaan uit verschillende deelonderzoeken, en start steeds met een archeologisch bureauonderzoek. Tijdens dit bureauonderzoek worden heel wat verschillende (historische) kaarten geraadpleegd. Daarnaast geneneren wij steeds een detail (3D) Digitaal Hoogte Model van het plangebied. Hieruit kan heel wat extra informatie over het plangebied gegenereerd worden en onderscheiden wij ons van de meeste andere archeologische onderzoeksbureau's.

Door het opstellen van het bureauonderzoek kan een archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld worden. Deze zal bepalen of een verder vervolgonderzoek al dan niet noodzakelijk is.

image-195686-3D.w640.png