Wenst u een offerte?

Aarzel zeker niet ons vrijblijvend te contacteren, bij voorkeur via mail. Voor het opstellen van de offerte hebben wij enkele gegevens van u nodig:

- een korte omschrijving van de werkzaamheden die u wil uitvoeren
- plannetje met de situering van het plangebied

Op basis hiervan voeren wij een quickscan uit van het plangebied. Op deze manier kunnen wij een gepaste offerte opstellen en kunnen wij u adviseren in de verschillende stappen van de archeologienota die doorlopen dienen te worden.

Als onafhankelijk adviesbureau streven wij ernaar u ook een echt onafhankelijk advies te kunnen bieden. Om deze reden voeren wij enkel de verschillende fases binnen de archeologienota uit en geen archeologische opgravingen. Op deze manier kan u er zeker van zijn, dat wanneer wij een archeologische opgraving adviseren, er echt geen enkele andere mogelijkheid is.